Het vertrekpunt van de stichting is Vietnam, maar onze Vietnamese antropologe die tot nu toe de enige vrijwilliger is die culturele trainingen, workshop en lezingen gaat geven, is ook sinologe. Daarom heeft zij kennis van zowel de Vietnamese als de Chinese taal en cultuur. U kunt over een van deze twee of beide culturen een training, workshop of lezing aanvragen. De training of workshop zal afgestemd op uw wensen ontwikkeld worden door een vrijwilliger met onderwijskundige achtergrond.

De vergoeding kunt u overmaken aan NL34TRIO0338559884 t.n.v. Stichting DEP onder vermelding van “naam lopend project” of uw eigen mededeling. In het laatste geval gaat uw geld naar de algemene pot van de stichting.

Neem contact op om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Of meld u aan om onze huidige vrijwilliger te versterken!