Als migranten hebben wij zelf ondervonden hoe moeilijk het kan zijn om helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het was vallen en opstaan, maar die kans hebben wij gekregen. Hoe zwaar of gemakkelijk iemand het lijkt te hebben, maar iedereen heeft af en toe een duw in de rug nodig om vooruit te komen. We praten niet alleen over materiële, maar ook over immateriële zaken. Wij willen die kans creëren of die duw in de rug geven. Met de opbrengsten van onze activiteiten willen wij individuen en groepen helpen die geen beroep kunnen doen op andere bronnen om hun sociaal-economische positie te verbeteren. Dat neemt niet weg dat wij soms ook machteloos staan tegenover sommige zaken. Schroom echter niet en laat het ons weten. Wij beoordelen of wij met onze kracht diegene(n) bij kunnen staan.

Om alles in aandacht te kunnen uitvoeren, stelt de stichting een maximum van twee lopende projecten per looptijd. Na afronding hiervan begint de stichting pas aan een nieuw project.

Werkwijze

 • wij worden op de hoogte gebracht van de persoon/personen in kwestie. Dit kan op vele manieren:
  • via familie of kennis
  • via u
 • wij beoordelen wat wij voor deze persoon/personen kunnen betekenen. Daarbij hanteren wij strikte criteria:
  • een vertrouwd iemand (uzelf, familie of kennis van ons of van u) moet direct in contact staan met degene die hulp vraagt of hulp behoeft
  • deze “iemand” is verantwoordelijk voor de financiële begeleiding van de hulpbehoevende in de zin van “samen de weg bewandelen”; er moet dus geen sprake zijn van een machtsverschil omdat u de zogenaamde “gever” bent
  • het betreft een duurzame investering; wij geven geen vissen maar een hengel
  • de (financiële) steun gaat zonder of met alleen noodzakelijke kosten direct naar de hulpbehoevende(n)
  • de persoon verbetert door deze investering zijn sociaal-economische positie
 • wij worden geïnformeerd over de voortgang en het eindresultaat
 • bij akkoord stellen wij een projectomschrijving op met minimaal een omschrijving, doelen, looptijd en beoogde resultaat
 • U voert en rondt het project indien mogelijk samen met ons af

Lopend project: Vegen in aandacht