Hoewel de bloem van de Persicaria odorata (Vietnamese koriander) klein is, heeft zij de potentie om haar schoonheid te tonen bij uitvergroting (afbeelding boven).

DEP staat voor direct, eenvoud en present. Met deze kernwoorden vertrouwen wij erop dat eenieder die zich aansluit bij de stichting deze uitgangspunten onderschrijft en uitdraagt. Alles geschiedt op basis van vrijwillige inzet. Alle opbrengst minus de kostprijs gaat naar onze goede doelen projecten. Indien hoge beloningen of vergoedingen te pas komen, dan zijn wij ons doel voorbijgestreefd. Het streven van de stichting is om de afstand tussen mensen te verkleinen op twee vlakken: cultureel en sociaal-economisch. Door effectief de middelen in te zetten, zijn wij ervan overtuigd dat er niet veel nodig is om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Zo heeft DEP met minimaal materieel kapitaal de passie van haar vrijwilligers gemaximaliseerd.

Missie:

De afstand tussen mensen verkleinen op cultureel en sociaal-economisch vlak.

Visie:

Cultuur bevat menselijke uitingen. Deze uitingen zijn binnen een bepaalde context geconstrueerd. Een goed begrip van elkaars uitingen brengt mensen dichter bij elkaar, zodat de weg naar herdistributie van economische middelen geopend wordt. Onze stichting ziet sociaal-economische ongelijkheid als het gevolg van onder andere de ongelijke distributie van middelen. Met ons delen reiken we de distributie van economische middelen een helpende hand.

Er zijn veel manieren om voorgaande te bereiken. De lerende stichting DEP kiest voor de vredelievende manier van zenmeester Thich Nhat Hanh.