Stichting DEP is gestart met familie en vrienden. De meeste vrijwilligers zijn dan ook afkomstig uit deze kring. Stichting DEP werkt vanuit het solidariteits- en gelijkheidsprincipe. Dit houdt in dat vrijwilligers:

– hetzelfde bedrag betalen als zij een bepaalde dienst of product afnemen waar een vaste prijs voor staat

– onkosten vergoeding krijgen (bij inlevering van bonnen)

– een duidelijk reglement krijgen als dat van toepassing is voor hetgeen waaraan zij bijdragen

Wij willen graag ons team van vrijwilligers uitbreiden met mensen die mee willen helpen tijdens evenementen en festivals. In het kader van cultuuroverbrugging nodigen wij nadrukkelijk iedereen met een andere culturele achtergrond dan de Vietnamese uit om zich aan te melden. Spreken we elkaar binnenkort?